18/02/2012

"Thủ thuật mở nhiều cửa sổ popup khi click chuột vào vị trí bất kì trên web/blog"


Traidatmui.com – Thời gian trước đây có nhiều bạn hỏi về vấn đề làm sao để có thể mở ra nhiều cửa sổ hay tab khi click chuột vào vị trí bất kỳ trên blog. Nếu bạn đã từng lướt qua các trang phim thì sẽ thấy được điều này, tức là khi bạn truy cập vào website thì chỉ 1 trang duy nhất nhưng khi bạn thao tác bằng cách click chuột thì các cửa sổ khác sẽ tự động xuất hiện. Và hôm nay mình xin chia sẻ các bạn các đoạn javascript để thực hiện việc này, điều này có thể giúp bạn quảng bá được các trang blog phụ hoặc nhận quảng cáo từ các trang web/blog khác.

» Bắt đầu thủ thuật

1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
2. Vào phần thiết kế (Design)
3. Chọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
4. Bạn tìm đến thẻ <body> và thay nó thành 1 trong 2 đoạn Script sau

A. Javascript xuất hiện nhiều tab mỗi khi click chuột
<body onclick='open_popup()'>

<script type='text/javascript'>
/* <![CDATA[ */
function open_popup() {
window.open("http://www.traidatmui.com")
window.open("http://luxmagazinetemplate.blogspot.com/")
window.open("http://grmovietemplate.blogspot.com/")
}
/* ]]> */
</script>

Ở trên mình mặc định là 3 trang sẽ được mở ra khi click chuột, bạn hoàn toàn có thể thêm nhiều hơn bằng cách thêm window.open("địa chỉ web/blog").

B. Javascript xuất hiện popup khi click chuột lần đầu tiên (theo sinhvienit.net)
<body onclick="vtlai_popup();">

<script language="javascript">
/* <![CDATA[ */
var sinhvienit=0;
function SVIT_ADS_GetCookie(Name){
var re=new RegExp(Name+"=[^;]+", "i");
if (document.cookie.match(re))
return decodeURIComponent(document.cookie.match(re)[0].split("=")[1]);
return ""
}

function SVIT_ADS_SetCookie(name, value, days){
if (typeof days!="undefined"){
var expireDate = new Date()
var expstring=expireDate.setDate(expireDate.getDate()+days)
document.cookie = name+"="+decodeURIComponent(value)+"; expires="+expireDate.toGMTString()
}
else document.cookie = name+"="+decodeURIComponent(value);
}

function vtlai_popup()
{
var cookie_popup_ads = SVIT_ADS_GetCookie('sinhvienit_popup_ads');
if (cookie_popup_ads=='') {
if(sinhvienit==0)
{
sinhvienit=1;
var Time_expires = 24 * 3600 * 1000;
SVIT_ADS_SetCookie('sinhvienit_popup_ads','true',Time_expires);
var urllist = ['http://luxmagazinetemplate.blogspot.com','http://grmovietemplate.blogspot.com','http://www.traidatmui.com'];
var url = urllist[Math.floor(Math.random() * urllist.length)];
var params = 'width=' + '300';
params += ', height=' + '300';
params += ', top=0,left=0,scrollbars=yes,status=1,toolbar=1,menubar=1,resizable=1,location=1,directories=1';
var pop_ads_open = window.open(url, 'sinhvienit_ads_pop', params);
}
}
}
/* ]]> */
</script>

Đối với đoạn script này thì cửa sổ Popup chỉ mở ra khi bạn click chuột lần đầu tiên khi truy cập một blog, các thao tác click về sau cửa sổ popup sẽ khi còn xuất hiện như script đầu tiên, script đầu tiên chỉ cần bạn click là nó xuất hiện tab mới tần suất xuất hiện cao hơn script này. Hơn nữa script này sẽ lấy ngẫu nhiên trang web/blog trong urllist để xuất hiện.

5. Cuối cùng save template lại là xong

Chúc bạn thành công

nguồn:http://concuabien.blogspot.com

Nguồn: TRAIDATMUI.com

1 nhận xét:

ungdungandroidhay nói...

Mình làm thành công rồi. Thanks bài viết của bạn nhé !

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Copyright © 2010-2012 CON CUA BIEN. All rights reserved.