Phần mềm cho biết ý nghĩa số điện thoại


Số điện thoại của bạn có mang lại may mắn cho bạn?
PhoneNumber Meaning sẽ giúp bạn tìm ra bí ẩn đằng sau những con số trong số điện thoại của bạn.


Download PhoneNumber Meaning version 1.0 theo đường dẫn Tệp đính kèm bên dưới.

Để hiển thị Tiếng Việt, giải nén file PhoneNumber Meaning 1.0.rar và copy font VK Sans Serif.Fon vào thư mục C:\Windows\Fonts\

  • PhoneNumberMeaning1.0.rar
    129k Tải xuống (nguồn HueTimes)