06/02/2012

Tạo tab nội dung đơn giản với Jqueryjquery tab for blogspot
Tab menu giúp tiết kiệm không gian trên trang web, làm cho blog của bạn trông gọn gàng và chuyên nghiệp hơn. Có nhiều phương pháp để làm một tab nội dung ở sidebar, ở đây mình giới thiệu một cách đơn giản nhất, đó là sử dụng Jquery.


Tìm trong template đoạn mã sau:
<div id='sidebar-wrapper'>
Chèn ngay bên dưới nó:
<style type='text/css'>
ul.tabs-widget{padding:0}
.tabs-widget li{margin:0 10px 10px 0;background:#fff;float:left;list-style-type:none;display:block;height:30px;line-height:30px;width:60px;border:4px solid #3c5670;text-align:center}
.tabs-widget li a{display:block;color:#3c5670;font-size:14px;text-decoration:none}
.tabs-widget li a:hover,.tabs-widget li a.tabs-widget-current{background:#ff8053;color:#fff}
#sidebartab1 h2, #sidebartab2 h2, #sidebartab3 h2{display:none}
</style>

<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
<script type='text/javascript'>
jQuery(document).ready(function($){$(&quot;.tabs-widget-content-widget-themater_tabs-1432447472-id&quot;).hide();$(&quot;ul.tabs-widget-widget-themater_tabs-1432447472-id li:first a&quot;).addClass(&quot;tabs-widget-current&quot;).show();$(&quot;.tabs-widget-content-widget-themater_tabs-1432447472-id:first&quot;).show();$(&quot;ul.tabs-widget-widget-themater_tabs-1432447472-id li a&quot;).click(function(){$(&quot;ul.tabs-widget-widget-themater_tabs-1432447472-id li a&quot;).removeClass(&quot;tabs-widget-current a&quot;);$(this).addClass(&quot;tabs-widget-current&quot;);$(&quot;.tabs-widget-content-widget-themater_tabs-1432447472-id&quot;).hide();var activeTab=$(this).attr(&quot;href&quot;);$(activeTab).fadeIn();return false;});});
</script>

<h2><ul class='tabs-widget tabs-widget-widget-themater_tabs-1432447472-id'>
<li><a href='#widget-themater_tabs-1432447472-id1'>Tab 1</a></li>
<li><a href='#widget-themater_tabs-1432447472-id2'>Tab 2</a></li>
<li><a href='#widget-themater_tabs-1432447472-id3'>Tab 3</a></li>
</ul></h2>
<div class='clear'/>

<div class='tabs-widget-content tabs-widget-content-widget-themater_tabs-1432447472-id' id='widget-themater_tabs-1432447472-id1'>
<b:section class='sidebar' id='sidebartab1' maxwidgets='1' preferred='yes'/>
</div>

<div class='tabs-widget-content tabs-widget-content-widget-themater_tabs-1432447472-id' id='widget-themater_tabs-1432447472-id2'>
<b:section class='sidebar' id='sidebartab2' maxwidgets='1' preferred='yes'/>
</div>

<div class='tabs-widget-content tabs-widget-content-widget-themater_tabs-1432447472-id' id='widget-themater_tabs-1432447472-id3'>
<b:section class='sidebar' id='sidebartab3' maxwidgets='1' preferred='yes'/>
</div>

Các dòng màu xanh đỏ ở trên bạn có thể sửa lại cho phù hợp với blog của mình. Vậy là xong, tiếp theo bạn chỉ việc vào phần thiết kế rồi add tiện ích cho từng tab:


Hy vọng thủ thuật đơn giản này có ích cho blog của bạn
.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Copyright © 2010-2012 CON CUA BIEN. All rights reserved.