02/01/2012

Khi facebook bị chặn, phải làm sao?


Bạn chỉ dowload phần mềm trên link Sau đó chạy phần mêm và khởi động lại trình duyệt thôi!Nếu vẫn tiếp tục chặn thì dùng AutoHideIP hoặc Super Hide IP


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Copyright © 2010-2012 CON CUA BIEN. All rights reserved.