04/02/2012

Ẩn sidebar khi xem bài viết


Ẩn sidebar khi xem bài viết

Các bạn có thể xem Demo ngay tại thời điểm mình đăng bài viết này.

☼ Ở thủ thuật này ta sẽ có 2 bước phải thực hiên:


A. Bước 1 : Ẩn sidebar ở trang bài viết
1. Vào Thiết Kế
2. Vào Chỉnh sửa code HTML (không cần nhấp chọn mở rộng mẫu tiện ích)
3. Tìm đoạn code của sidebar, tương tự như bên dưới:
<div id='sidebar-wrapper'>
<b:section class='sidebar' id='sidebar' preferred='yes'>
...
...
...
</b:section>
</div>

- Các bạn phải  xác định đúng thẻ đóng  </div>  của sidebar nếu không khi Save template sẽ báo lỗi.
4. Thêm đoạn code màu đỏ vào như bên dưới:

<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'> 
<div id='sidebar-wrapper'>
<b:section class='sidebar' id='sidebar' preferred='yes'>
...
...
...
</b:section>
</div>
</b:if>

5. Save template.

B. Bước 2 : tùy chỉnh lại code CSS của class main (Tùy Template khác nhau mà Class main có tên khác, như : content, main-wrapper,... )
- Thủ thuật chính trong bài viết này chính là ẩn sidebar và hiển thị style riêng cho class main khi ta đọc bài viết. Do vậy ta phải dùng tới lệnh b:if để làm việc này.

1. Đầu tiên hãy xác định code CSS của class main:

       + Vào Thiết Kế
       + Vào Chỉnh sửa code HTML
       + Tìm đoạn code CSS của class main , nó trông giống như bên dưới:


#main {
width:540px;
float: left;
word-wrap: break-word;
overflow: hidden;
}

2. Khi tìm được code của class main, ta thay thế nó bằng đoạn code như bên dưới:

<style>
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
#main {
float: left;
word-wrap: break-word;
overflow: hidden;
}
<b:else/>
#main {
width:540px;
float: left;
word-wrap: break-word;
overflow: hidden;
}
</b:if>

</style>
- Ở trên ta bỏ thuộc tính width:540px; để bài viết có thể lấp đi phần trống do Sidebar ẩn để lại.

- Các thuộc tính nên thay đổi hợp lý nhất là thuộc tính  float: left;  của class main và class sidebar phải ngược nhau, tức là trong trường hợp này thuộc tính float của sidebar sẽ là  float: right; . Mình lưu ý điều này chủ yếu là giúp cho bố cục blog trông hợp lý hơn thôi.
- Một điều lưu ý cuối cùng : ở 1 số template ta sẽ thấy thuộc tính float có dạng  float: $startSide; hoặc float:  $endSide; , hay thay đổi nó lại thành  float: left;  hoặc  float: right; 
3. Sau khi thay thế xong ta tiếp tục thực hiện bước cuối cùng, đó là di chuyển toàn bộ đoạn code vừa thay thế được đến vị trí ngay sau đoạn code   ]]></b:skin>   trong code template.
- Sở dĩ phải làm vậy là do ta không thể dùng lệnh  b:if  trong thẻ  ]]></b:skin>  được.

4. Cuối cùng là save template.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Copyright © 2010-2012 CON CUA BIEN. All rights reserved.