05/01/2012

Tiện ích “Today Statistics” (thống kê trong ngày)

 


Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn 1 tiện ích hòan tòan mới, đó là tiện ích thông kê thông tin về blog trong ngày, và cụ thể là số bài viết mới, comment mới được đăng trong ngày. Với tiện ích này, người đọc có thể biết được blog bạn hôm nay có gì mới, hoặc có thể giúp cho ban dễ dàng hơn tron việc theo dõi comment ở blog.
Hình ảnh minh họa :
today statistics - mothuthuat.com
* Và sau đây là các bước thực thủ thuật :
1. Vào bố cục
2. Vào phần tử trang
3. Tạo widget HTML/javascript ở nơi muốn hiển thị rồi dán code bên dưới vào:
<style type="text/css">
#today-stat-tab { width:150px; border:2px solid #f5f5f5; background:url(http://2.bp.blogspot.com/-u4TrgaaPoQo/TvgzKHL9i2I/AAAAAAAACLk/B3Dy-rGAbjQ/s1600/l2.png) no-repeat right bottom;}
#today-stat {
border:1px solid #ccc;
padding:4px 4px 10px 4px;
}
#today-stat h3 {
background:url() no-repeat top left;
padding:3px 5px 14px 5px;
font-size:13px;margin:0;
color:#fff;
}
#today-stat p {margin-left:10px;margin-right:5px;}
p.post-bg {border-bottom:1px solid #ccc;background:url() no-repeat left top;padding:5px 0 4px 27px;font-weight:bold;margin-top:3px;}
p.post-bg span {color:#f00;}
p.cm-bg {border-bottom:1px solid #ccc;background:url() no-repeat left top;padding:4px 0 4px 27px;font-weight:bold;}
p.cm-bg span {color:#f00;}

</style>

<div id="today-stat-tab">
<div id="today-stat"><h3>Thống kê trong ngày</h3>
<script type="text/javascript">
home_page = "http://haiphongclan.blogspot.com/";
tptext = "Bài viết mới";
tnoptext = "Hôm nay chưa có bài viết mới";
tcmtext = "Nhận xét mới";
tnocmtext = "Hôm nay chưa có nhận xét mới";
moreText = "Có trên";
</script>

<script type="text/javascript" src="http://data.fandung.com/blog/demo/today-stat/today-stat.js"></script>
</div>
</div>
- Lưu ý : tiện ích chỉ đếm được tới 200 cho các comment và tới 500 cho các bài viết. Do trang feed chỉ hiển thị tối đa được tới các giá trị này.
4. Save widget.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Copyright © 2010-2012 CON CUA BIEN. All rights reserved.