30/01/2012

Tạo bảng "Admin Control Panel"

Giới thiệu: Để tiện cho việc chỉnh sửa template và post bài, hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn 1 thủ thuật tạo một bảng "Admin Control Panel" vào ngay trong blog. Việc tạo bảng này sẽ giúp cho bạn khỏi phải chuyển qua lại giữa 2 trang: trang blog của bạn và trang chủ Blogger khi mình cần chỉnh sửa và xem mẫu.

Lưu ý: Bảng chỉ hiện với số ID của người đăng nhập vào, ngoài ra những người khác sẽ không thấy được. Rất tiện lợi :)


CÁCH THỰC HIỆN

1. Đăng nhập Blogger Dashboard (Bảng điều khiển)
2. Chọn: Design (Thiết kế) > Page Elements (Chỉnh sữa trang) > Add a Gadget (Thêm tiện ích)

Bước 1: Chọn vị trí muốn thêm widget (tiện ích). Chọn Add a Gadget (Thêm tiện ích)

- Chọn thêm tiện ích HTML/Javascript và dán đoạn mã sau vào:


<--Tạo bảng "Admin Control Panel"-->
<span class="item-control blog-admin">
<h2>Admin Control Panel</h2>
<a href="http://www.blogger.com/home">
♥ Bảng điều khiển</a>
<br />
<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=6496394979702254228">
♥ Đăng bài mới</a>
<br />
<a href="http://www.blogger.com/posts.g?blogID=6496394979702254228">
- Chỉnh sửa bài đăng</a>
<br />
<a href="http://www.blogger.com/pages.g?blogID=6496394979702254228">
- Chỉnh sửa trang</a>
<br />
<a href="http://www.blogger.com/comment-published.g?blogID=6496394979702254228">
♥ Quản lý nhận xét</a>
<br />
<a href="http://www.blogger.com/blog-options-basic.g?blogID=6496394979702254228">
♥ Cài đặt</a>
<br />
<a href="http://www.blogger.com/rearrange?blogID=6496394979702254228">
♥ Thiết kế</a>
<br />
<a href="http://www.blogger.com/rearrange?blogID=6496394979702254228">
- Phần tử trang</a>
<br />
<a href="http://www.blogger.com/html?blogID=6496394979702254228">
- Chỉnh sửa HTML</a>
<br />
<a href="http://www.blogger.com/stats2.g?blogID=6496394979702254228">
♥ Thống kê</a>
<br />
<a href="http://www.blogger.com/logout.g">
♥ Sign Out</a>
</span>

6496394979702254228 // Thay bằng số ID của bạn

Bạn có thể tùy chỉnh thêm màu nền, màu chữ, font,...
Hoặc thêm các liên kết khác vào.


Bước 2: Save. (Lưu)


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Copyright © 2010-2012 CON CUA BIEN. All rights reserved.