08/07/2011

Hướng dẫn cách viết entry trên nền flash lấp lánh!     Hướng dẫn cách viết entry trên nền flash lấp lánh! Để blog thêm sinh động, lấp lánh bởi những flash đẹp, tớ sẽ share cho các bạn 2 flash có thể viết được entry ở trên đó
      A. Chèn vào bài viết: Vô viết blog--->viết bài mới . Sau đó tích vào nút HTML:
Tiếp theo copy code sau và paste vào khung bài viết đã tích nút HTML ở trên:

Code:
<p align="center"><embed allowscriptaccess="never" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/2802.swf" flashvars="&amp;go=Nội dung entry bạn muốn viết" wmode="transparent" width="530" height="700"></p>
Tùy chỉnh :

Bạn hãy viết những gì bạn muốn vào chỗ "Nội dung entry bạn muốn viết", sau đó copy code đó paste vào khung bài viết đã tích HTML, oke

Minh hoạ:
    B. Chèn modun tự tạo:
Vào blog của tôi (vào thiết kế đối với Blogger) ---> thêm một modun tự tạo ra ngoài trang chính,thường thì để ở vị trí cột chính giữa cho đẹp. Sau đó vô sửa trang ---> tìm đến cái modun tự tạo vừa thêm ra đó ---> ấn nút sửa (thanh nhỏ màu vàng bên cạnh dấu X đó ) ---> Copy code ở trên (nhớ là đã viết cái gì đó vào rùi nhá---> sau đó paste vô phần nội dung của modun, ấn lưu là xong

Theme một flash có thể viết entry lên nè:

Code:
<p align="center"><embed allowscriptaccess="never" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/2801.swf" flashvars="&amp;go=Nội dung entry bạn muốn viết" wmode="transparent" width="530" height="700"></p>

Minh hoạ
       C. Code dành cho các dạng flast khác
Code:
<embed type="application/x-shockwave-flash" AllowScriptAccess="never"  src="http://i173.photobucket.com/albums/w49/chiplove9xpro/Flash/Share/chiploveFlashloader.swf?file=Thay_Link_flash_ở_trên_vào_đây?go=Nội dung entry bạn muốn viết" width="500" height="375" wmode="transparent"></embed>

Tùy chỉnh :

        Thay_Link_flash_ở_trên_vào_đây : bạn chọn lấy một flash chèn entry thật đẹp ở trên, sau đó thay vào dòng Thay_Link_flash_ở_trên_vào_đây ở code trên


      Nội dung entry bạn muốn viết : Bạn hãy viết những gì bạn muốn vào chỗ "Nội dung entry bạn muốn viết", sau đó copy code đó paste vào khung bài viết đã tích HTML, oke

Minh hoạ:

     Một số flash chèn text cực kì cool và dễ thương, share cho các bạn, có thể thay vào flash ở trên :
 http://img5.imageshack.us/img5/3554/128.swf
http://img199.imageshack.us/img199/1638/125.swf
http://img21.imageshack.us/img21/1265/1251.swf
http://img246.imageshack.us/img246/673/1213.swf
http://img686.imageshack.us/img686/3918/1212.swf
http://img8.imageshack.us/img8/3750/11291.swf
http://img25.imageshack.us/img25/4871/1129.swf
http://img510.imageshack.us/img510/6449/11254.swf
http://img130.imageshack.us/img130/4791/1125.swf
http://img509.imageshack.us/img509/516/11261.swf
http://img137.imageshack.us/img137/4494/11262.swf
http://img509.imageshack.us/img509/3908/1122.swf
http://img69.imageshack.us/img69/5717/11221.swf
http://img692.imageshack.us/img692/1196/1119.swf
http://img442.imageshack.us/img442/7222/11191.swf
http://img30.imageshack.us/img30/5478/11192.swf
http://img264.imageshack.us/img264/4830/11193.swf
http://img265.imageshack.us/img265/9789/11142.swf
http://img237.imageshack.us/img237/1619/11143.swf
http://img30.imageshack.us/img30/2462/1113.swf
http://img132.imageshack.us/img132/1593/11141.swf
http://img256.imageshack.us/img256/3246/114.swf
http://img27.imageshack.us/img27/5421/1041.swf
http://img11.imageshack.us/img11/4643/1030.swf
http://img11.imageshack.us/img11/6682/10301.swf
http://img27.imageshack.us/img27/3217/1026.swf
http://img25.imageshack.us/img25/1116/1024.swf
http://img20.imageshack.us/img20/7031/10241.swf
http://img194.imageshack.us/img194/6150/f0519.swf
http://img18.imageshack.us/img18/197/f0330.swf
http://img20.imageshack.us/img20/5518/la41.swf
http://img197.imageshack.us/img197/3193/la39.swf
http://img27.imageshack.us/img27/9131/la37.swf
http://img406.imageshack.us/img406/4089/la30.swf
http://img24.imageshack.us/img24/7267/f0352.swf
http://img25.imageshack.us/img25/540/f0316.swf
http://img246.imageshack.us/img246/5906/f0388.swf
http://img246.imageshack.us/img246/1518/f0486.swf
http://img79.imageshack.us/img79/8030/f0521.swf
http://img99.imageshack.us/img99/1203/f0528.swf
http://img508.imageshack.us/img508/2545/f0531.swf
http://img80.imageshack.us/img80/6784/f0530.swf
http://img395.imageshack.us/img395/6690/1015.swf
http://img337.imageshack.us/img337/2178/10151.swf
http://img32.imageshack.us/img32/6118/1011.swf
http://img32.imageshack.us/img32/9230/10111.swf
http://img62.imageshack.us/img62/5614/108.swf
http://img117.imageshack.us/img117/1889/1081.swf
http://img194.imageshack.us/img194/7485/102.swf
http://img98.imageshack.us/img98/959/1021.swf
http://img9.imageshack.us/img9/7002/9271.swf
http://img62.imageshack.us/img62/9809/9273.swf
http://img16.imageshack.us/img16/1602/9274.swf
http://img15.imageshack.us/img15/3282/9272.swf
http://img402.imageshack.us/img402/9963/40482705.swf
http://img168.imageshack.us/img168/7572/911.swf
http://img297.imageshack.us/img297/9995/912.swf
http://img524.imageshack.us/img524/1092/913.swf
http://img44.imageshack.us/img44/4854/914.swf
http://img164.imageshack.us/img164/3751/827.swf
http://img294.imageshack.us/img294/7564/555.swf
http://img441.imageshack.us/img441/3647/65329369.swf
http://img151.imageshack.us/img151/6126/891.swf
http://img34.imageshack.us/img34/7020/8155.swf
http://img263.imageshack.us/img263/4281/8154.swf
http://img529.imageshack.us/img529/281/8153.swf
http://img9.imageshack.us/img9/6343/8152d.swf
http://img216.imageshack.us/img216/4356/8151.swf
http://img33.imageshack.us/img33/2218/815.swf
http://img39.imageshack.us/img39/2218/815.swf
http://img29.imageshack.us/img29/4279/89111.swf
http://img188.imageshack.us/img188/2820/8911.swf
http://img212.imageshack.us/img212/3326/74545333.swf
http://img196.imageshack.us/img196/6993/811.swf
http://img17.imageshack.us/img17/676/731.swf
http://img80.imageshack.us/img80/8928/7311.swf
http://img204.imageshack.us/img204/4061/7293.swf
http://img253.imageshack.us/img253/5539/72911.swf
http://img204.imageshack.us/img204/3856/72922.swf
http://img35.imageshack.us/img35/8457/718.swf
http://img199.imageshack.us/img199/3548/7181.swf
http://img217.imageshack.us/img217/1386/713i.swf
http://img43.imageshack.us/img43/5682/7131.swf
http://img190.imageshack.us/img190/1378/7132.swf
http://img190.imageshack.us/img190/5629/7133.swf
http://img187.imageshack.us/img187/7206/7134.swf
http://img170.imageshack.us/img170/1079/71302.swf
http://img263.imageshack.us/img263/3921/714.swf
http://img401.imageshack.us/img401/3736/7141.swf
http://img401.imageshack.us/img401/759/7142.swf
http://img190.imageshack.us/img190/355/7101.swf
http://img509.imageshack.us/img509/9528/710.swf
http://img23.imageshack.us/img23/1260/79567552.swf
http://img23.imageshack.us/img23/3077/791n.swf
http://img38.imageshack.us/img38/9670/772.swf
http://img31.imageshack.us/img31/8299/f0517.swf
http://img36.imageshack.us/img36/7163/46170820.swf
http://img43.imageshack.us/img43/2050/771.swf
http://img11.imageshack.us/img11/1594/774.swf
http://img38.imageshack.us/img38/1784/773.swf
http://img398.imageshack.us/img398/2558/64387200.swf
http://img146.imageshack.us/img146/1372/15409057.swf
http://img161.imageshack.us/img161/2830/741.swf
http://img193.imageshack.us/img193/5984/722.swf
http://img193.imageshack.us/img193/2772/723.swf
http://img9.imageshack.us/img9/1271/724.swf
http://img32.imageshack.us/img32/3552/661.swf
http://img188.imageshack.us/img188/1567/663.swf
http://img194.imageshack.us/img194/126/664.swf
http://img512.imageshack.us/img512/42/90232057.swf
http://img194.imageshack.us/img194/2945/621.swf
http://img37.imageshack.us/img37/7307/5284.swf
http://img37.imageshack.us/img37/1651/5283.swf
http://img20.imageshack.us/img20/9492/5281.swf
http://img12.imageshack.us/img12/9353/5282.swf
http://img11.imageshack.us/img11/3467/3201g.swf
http://img5.imageshack.us/img5/3246/3202.swf
http://img16.imageshack.us/img16/2065/3203.swf
http://img21.imageshack.us/img21/1125/3205.swf
http://img12.imageshack.us/img12/7820/3204.swf
http://img23.imageshack.us/img23/4735/348m.swf
http://img9.imageshack.us/img9/1301/363.swf
http://img9.imageshack.us/img9/2412/362.swf
http://img228.imageshack.us/img228/4995/361.swf
http://img25.imageshack.us/img25/2772/vnfdlv713.swf
http://img101.imageshack.us/img101/552/54206045.swf
http://img301.imageshack.us/img301/2158/351.swf
http://img301.imageshack.us/img301/995/352.swf
http://img50.imageshack.us/img50/6355/353.swf
http://img18.imageshack.us/img18/2222/movie116.swf
http://img165.imageshack.us/img165/7072/322k.swf
http://img356.imageshack.us/img356/2899/324.swf
http://img223.imageshack.us/img223/7596/323.swf
http://img356.imageshack.us/img356/7900/325.swf
http://img509.imageshack.us/img509/516/11261.swf
http://img509.imageshack.us/img509/3908/1122.swf
http://img69.imageshack.us/img69/5717/11221.swf
http://img692.imageshack.us/img692/1196/1119.swf
http://img442.imageshack.us/img442/7222/11191.swf
http://img265.imageshack.us/img265/9789/11142.swf
http://img237.imageshack.us/img237/1619/11143.swf
http://img193.imageshack.us/img193/5984/722.swf
http://img193.imageshack.us/img193/2772/723.swf
http://img9.imageshack.us/img9/1271/724.swf
http://img146.imageshack.us/img146/1372/15409057.swf
http://img80.imageshack.us/img80/8928/7311.swf
http://img259.imageshack.us/img259/8828/yuan071701y.swf
http://img401.imageshack.us/img401/759/7142.swf
http://img398.imageshack.us/img398/2558/64387200.swf
http://img161.imageshack.us/img161/2830/741.swf
http://img29.imageshack.us/img29/4279/89111.swf
http://img44.imageshack.us/img44/3383/fine1j.swf
http://img91.imageshack.us/img91/4373/fine4x.swf
http://img212.imageshack.us/img212/3326/74545333.swf

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Copyright © 2010-2012 CON CUA BIEN. All rights reserved.